Πρόσφατες Ανακοινώσεις

29/05/2015

Προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού


18/05/2015

Οδηγίες εισαγωγής μεταδεδομένων Ανοικτών Μαθημάτων


03/09/2014

Δημοσίευση νέων εκδόσεων προδιαγραφών σε μορφή τεσσάρων ξεχωριστών ψηφιακών μαθημάτων
Συνοπτική Περιγραφή Πράξης

Η Πράξη (Έργο) "Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δημοσίευση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΠΘ (χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό τόσο από τους φοιτητές, όσο και από το ευρύ κοινό, όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων).

Με τον όρο "Ανοικτό Μάθημα" νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό του. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι συγγραφείς (μέλη ΔΕΠ & Διδάσκοντες) διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους  επιτρέπεται με συγκεκριμένες άδειες χρήσης (Creative Commons).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.O σχεδιασμός του παρόντος δικτυακού τόπου βασίστηκε στη δομή του αντίστοιχου που αφορά το έργο της Οριζόντιας Δράσης του GUNet (Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων).