Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό υλικό, τις κατηγορίες και τις προδιαγραφές των Ανοικτών Μαθημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (29/05/2015)

Στο εκπαιδευτικό υλικό προστέθηκαν Εκπαιδευτικά Videos (οδηγίες διαχείρισης αρχείων video και μετατροπής τους σε αρχεία μορφής mp4, και videos εκπαιδευτικής ημερίδας 26/5/2015), καθώς και Εγχειρίδια Χρήσης (οδηγίες διαχείρισης επιμέρους στοιχείων πλατφόρμας Open eClass και πλατφόρμας Open Delos).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (03/09/2014)

Στην ιστοσελίδα Προδιαγραφές αναρτήθηκαν τελευταίες εκδόσεις των προδιαγραφών και των σχετικών οδηγιών ανάπτυξης των ψηφιακών μαθημάτων