Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Υλικό » Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών του Εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, το Εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υπόκειται σε άδειες Creative Commons.

Οδηγίες για τη διαχείρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του υπό ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού σε δίνονται υπό τη μορφή ειδικού ψηφιακού μαθήματος (http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU104/) στην ιστοσελίδα Προδιαγραφές. Επιπρόσθετες πηγές και υλικό σχετικές με αυτό το θέμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.): http://www.lib.uom.gr/heal-link-copyright/.

Τα ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτέλεσαν μέρος των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων που προβλέπονται στις δράσεις της πρόσκλησης, ώστε να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν υπάρχον Εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα εικόνες, χωρίς να προκύπτουν ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.