Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Υλικό » Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εγχειρίδια Χρήσης

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS (ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ECLASS (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENDELOS (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
  • Εγχειρίδια Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ECLASS (Εγχειρίδια)