Αρχική σελίδα » Έργο

Συνοπτική Περιγραφή Έργου

Τι είναι

Η Πράξη (Έργο) "Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δημοσίευση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΠΘ (χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό τόσο από τους φοιτητές, όσο και από το ευρύ κοινό, όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων).

Με τον όρο "Ανοικτό Μάθημα" νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος και στο εκπαιδευτικό υλικό του. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και οι συγγραφείς (μέλη ΔΕΠ & Διδάσκοντες) διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους  επιτρέπεται με συγκεκριμένες άδειες χρήσης (Creative Commons).

Τι δεν είναι

Το έργο δεν είναι πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δε χορηγεί πτυχίο ή πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης και σε αυτήν δεν παρέχεται διδακτική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή το προσωπικό του.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται:

  • Στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) και τους υπόλοιπους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως δημιουργούς του εκπαιδευτικού περιεχομένου των Ανοικτών Μαθημάτων. Η ενεργή συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντω αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχίας του έργου.
  • Σε όλους τους δυνητικούς χρήστες των Ανοικτών Μαθημάτων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Ιδρύματος, οι μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Ίδρυμα, οι απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων, επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν αυτές που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Το κοινό θα μπορεί να αναζητά τα ανοικτά μαθήματα που ενδιαφέρουν και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Διεθνής εμπειρία και τάση

Η τάση ανάπτυξης και διάθεσης Aνοικτών Mαθημάτων και Εκπαιδευτικού υλικού είναι διεθνής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Open CourseWare Consortium (http://www.ocwconsortium.org), το οποίο παρέχει οδηγό που συμπυκνώνει τη μέχρι τώρα εμπειρία στην παροχή Ανοικτών Μαθημάτων (http://www.ocwconsortium.org/en/community/toolkit). Μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου προέρχονται από αυτό τον οδηγό.