Αρχική σελίδα » Για Μέλη ΔΕΠ & Διδάσκοντες

Για Μέλη ΔΕΠ & Διδάσκοντες

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει πληροφορίες εστιασμένες στα ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ/ΕΠ, όπως απαντήσεις σε συνήθεις και εύλογες ανησυχίες και οφέλη της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ/ΕΠ στην ανάπτυξη των Ανοικτών Μαθημάτων.
Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες υπό τη μορφή ψηφιακών μαθημάτων, εγγράφων, εκπαιδευτικών videos και εγχειριδίων χρήσης για την ανάπτυξη των μαθημάτων παρέχεται στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου.