Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29/05/2015

Προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού


Στο εκπαιδευτικό υλικό προστέθηκαν Εκπαιδευτικά Videos (οδηγίες διαχείρισης αρχείων video και μετατροπής τους σε αρχεία μορφής mp4, και videos εκπαιδευτικής ημερίδας 26/5/2015), καθώς και Εγχειρίδια Χρήσης (οδηγίες διαχείρισης επιμέρους στοιχείων πλατφόρμας Open eClass και πλατφόρμας Open Delos).


18/05/2015

Οδηγίες εισαγωγής μεταδεδομένων Ανοικτών Μαθημάτων


Σημ.: Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο όσους εμπλέκονται (ως διδάσκοντες ή τεχνικοί) με δικαιώματα "εκπαιδευτή" στην ανάπτυξη μαθημάτων στα πλαίσια του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Όπως γνωρίζετε (βλ. προδιαγραφές ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων) απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός μαθήματος ως ανοικτού στα πλαίσια του σχετικού έργου είναι η εισαγωγή συγκεκριμένων μεταδεδομένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Κατά συνέπεια για να είναι δυνατή η αντίστοιχη πιστοποίηση (και παραλαβή) ενός μαθήματος ως ανοικτού θα πρέπει να εισαχθούν τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα [πεδία με (*)] σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/eclass-METADATA.pdf ). Σημειώνεται ότι οι παραπάνω προδιαγραφές έχουν συνταχθεί από το GUNet και εγκριθεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ενώ για τα μεταδεδομένα στην αγγλική γλώσσα μπορείτε να εισάγετε μια συνοπτική έκδοση των αντίστοιχων πεδίων της ελληνικής γλώσσας.


01/07/2014

Οδηγίες (υπό μορφή ψηφιακών μαθημάτων) Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων


Ανακοινώνεται ότι από την Οριζόντια Δράση του GUNet αναπτύχθηκαν άλλα δύο (2) ανοικτά ψηφιακά μαθήματα τα οποία απευθύνονται στις κεντρικές ιδρυματικές ομάδες που είναι επιφορτισμένες με το συντονισμό της ανάπτυξης μαθημάτων και στο προσωπικό υποστήριξης. Τα μαθήματα είναι:

1. "Προδιαγραφές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων" το οποίο εστιάζει στις προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων και την διαδικασία ανάπτυξής τους (δείτε το μάθημα εδώ: http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU100/)
2. "Τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων" το οποίο εστιάζει στην εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των πλατφορμών καθώς και την ανάπτυξη και επεξεργασία πολυμεσικού περιεχομένου για ανοικτά μαθήματα κατηγορίας Α και Α+ (δείτε το μάθημα εδώ: http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU105/)

Το σύνολο των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Κεντρικής Δράσης είναι προσβάσιμο από τη διεύθυνση: http://eclass.gunet.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14


01/07/2014

Νέα templates για παρουσιάσεις (ppt) και σημειώσεις (word)


Ανακοινώνεται ότι έχουν δημιουργηθεί νέα, πιο πλήρη, templates στα αρχεία Power Point και Word σε MS-Office 2013, τα οποία μπορείτε εύκολα να τα προσαρμόσετε και για άλλες εκδόσεις του MS-Office ή για το Libre Office. Είναι πιο πλήρη διότι έχουν ληφθεί υπόψην οι Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων. Θα τα βρείτε στο σύνδεσμο http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU100/ στην ενότητα "Διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων" ή στους ακόλουθους συνδέσμους:

http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/OCGU100/Templates%20%28Word%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20PowerPoint%202013%29/Template%20MS-Word-2013_v2.docx

http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/OCGU100/Templates%20%28Word%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20PowerPoint%202013%29/prototype_template_MS-PowerPoint_2013_v2.pptx


14/03/2014

Παραδείγματα ανοικτών μαθημάτων Α+ (με βιντεοδιαλέξεις) και Α- (χωρίς βιντεοδιαλέξεις)

Παραδείγματα ανοικτών μαθημάτων Α+ (με βιντεοδιαλέξεις) και Α- (χωρίς βιντεοδιαλέξεις) που έχουν αναπτυχθεί από το ΑΠΘ: http://eclass.auth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=80, ώστε να έχετε μια γενική εικόνα του πως μπορεί να παρουσιαστεί ένα τέτοιο μάθημα


10/02/2014

Λειτουργία έκδοσης 2.8 πλατφόρμας Open eClass

Την Παρασκευή 7/2/2014 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και η μεταφορά όλων των υπαρχόντων μαθημάτων και πλέον λειτουργεί σταθερά η έκδοση 2.8 της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://eclass.uth.gr/) η οποία υποστηρίζει εγγενώς τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του ΠΘ που συμμετέχουν στο έργο με τη ανάπτυξη μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Μέχρι τη διεξαγωγή της αντίστοιχης εκπαίδευσης των ατόμων υποστήριξης των μελών ΔΕΠ στην ανάπτυξη των μαθημάτων αρχικές οδηγίες για τη χρήση της έκδοσης 2.8 διατίθενται από το URL: http://wiki.openeclass.org/2.8/doku.php?id=el:mant και για την τεκμηρίωση της διαδικασίας υποστήριξης των ανοικτών μαθημάτων (εισαγωγή μεταδεδομένων) από το URL: http://goo.gl/cV6nKz
Σχετικά με την τεκμηρίωση μεταδεδομένων επισημαίνεται: α) ότι οι οδηγίες είναι αρχικές, β) η οριστική συμπλήρωση της φόρμας μεταδεδομένων μπορεί να γίνει και αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή του υλικού, γ) τα αναφερόμενα για κάλυψη του 100% της διδακτέας ύλης σημαίνoyn ότι έχουν θα πρέπει να εισαχθούν μεταδεδομένα και υλικό όπως πληροφορίες, περιεχόμενα, ενότητες και π.χ. ορισμένες σημειώσεις, διαφάνειες ή λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη ή ενότητα και όχι όλο το υλικό που θα διδαχθεί στο μάθημα καθώς ένα μάθημα Α- θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις διαφάνειες ή τις σημειώσεις ανά θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων, και δ) υπό την προϋπόθεση τήρησης του (γ) η διαχείριση της πρόσβασης σε έγγραφα και τώρα μπορεί να περιοριστεί, ενώ από την επόμενη έκδοση 3 του e-class θα δίνεται η δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε ολόκληρο υποσύστημα του μαθήματος, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν περιορισμός για τον τρόπο διάθεσης του υλικού μετά τη λήξη του έργου το 2015.


29/04/2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως είκοσι επτά (27) συμβασιούχων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως είκοσι επτά (27) συμβασιούχων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), κωδικός ΟΠΣ 377198).


16/04/2013

Ανάρτηση νέων εκδόσεων προδιαγραφών και οδηγιών

Στην ιστοσελίδα Προδιαγραφές αναρτήθηκαν τελευταίες εκδόσεις των προδιαγραφών και των σχετικών οδηγιών ανάπτυξης των ψηφιακών μαθημάτων


19/12/2012
Ανάρτηση παρουσιάσεων Ημερίδας: Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα "Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι". Στην ιστοσελίδα της ημερίδας (http://www.lib.uth.gr/oa/) έχουν αναρτηθεί οι σχετικές εισηγήσεις σε μορφή pdf, ενώ το βίντεο της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε στο δικτυακό τόπο http://vod.uth.gr.