Αρχική σελίδα » Για Τεχνικούς

Για Τεχνικούς

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά έγγραφα και άλλα αρχεία για την υποστήριξη των τεχνικών των ιδρυματικών ομάδων υποστήριξης. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες υπό τη μορφή ψηφιακών μαθημάτων, εγγράφων, εκπαιδευτικών videos και εγχειριδίων χρήσης για την ανάπτυξη των μαθημάτων παρέχεται στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου.